• BITS n.v., een vennootschap van beëdigde landmeters en ingenieurs, kan bogen op een internationale praktijkervaring van meer dan 25 jaar.

 • Onze opdrachtgevers bestaan uit aannemers, architecten, particulieren, studiebureaus, industriële groepen, nutsbedrijven en openbare besturen.

 • Onze werkzaamheden omvatten :

  • LANDMETEN
   • Perceelsmeting
   • Plaatsbeschrijvingen
   • Afpalingen
   • Verkavelingen
   • Muurovername
   • Juridische metingen
   • Opmetingen bestaande toestand
  • TOPOGRAFIE
   • Opmetingen bestaande toestand
   • Infrastructuur werken
   • Industriële metingen
   • Asbuilt metingen
   • Uitzetten palen en funderingen
   • Grondslag - dwars en lengteprofielen
   • Opmetingen en volumebepaling
   • GPS - metingen
   • Deformatiemetingen
   • Waterwerken
   • Begeleiding heiwerken
  • STUDIE
   • Controle matenplannen
   • Berekeningen en constructie ondergrondse pijpleidingen
   • Cartering kabels en leidingen
   • Pearsontest
   • Beheer lasboeken
  • TOEZICHT
   • Bij werkzaamheden op en in de nabijheid van ondergrondse transportleidingen.
   • Aanleg en onderhoud van bestaande leidingtracé's inclusief plaatsen en vervaardigen van meubilair